ลงทะเบียนเพิ่มผู้ใช้งานระบบ
   
  สร้างชื่อผู้ใช้งานระบบ  
          รหัสร.พ.
          รหัสใช้งาน
          ชื่อผู้ใช้งาน
    ชื่อผู้ใช้ระบบต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
    ใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและไม่เว้นวรรค
          รหัสผ่าน
          ยืนยันรหัสผ่าน
    รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
     
  เกี่ยวกับผู้ขอลงทะเบียน  
          ชื่อ
          นามสกุล
          ตำแหน่ง
          อีเมล์แอดเดรส
          เบอร์โทรศัพท์