สำนักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ


ระบบขอเลขอนุมัติรับรองสิทธิโปรดใช้

Server CS1
Server CS3
Server CS4
แนวทางการปฏิบัติ และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบจ่ายตรง
แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล "สำหรับผู้ป่วย"
  แนวทางปฏิบัติในการรับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก "สำหรับสถานพยาบาล"
  คำแนะนำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน "สำหรับสถานพยาบาล"
  คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยนอก "สำหรับสถานพยาบาล"
  คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินผู้ป่วยใน "สำหรับสถานพยาบาล"